Encàrrecs de gestió de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a SQVaigua

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha encarregat la prestació del servei municipal d’abastament i distribució d’aigua potable del municipi de Sant Quirze del Vallès i l’execució de les inversions de millora de la xarxa a la societat 100% municipal Serveis Municipals Sant Quirze SLU. per mitjà de dos encàrrecs de gestió