Organització Corporativa

Consell d'Administració

Tots els consellers i conselleres han estat nomenats pel Ple de l’Ajuntament, en funcions de Junta General, a través d’acord adoptat el dia 14 de setembre de 2023 per un període de quatre anys, però amb un mandat no superior al del consistori actual i cessarà amb ell.
Data de constitució del C.A. 20 de setembre de 2023.

Sra. Elisabeth Oliveras i Jorba

Presidenta del Consell d’Administració – Grup Municipal Junts per Sant Quirze-Esquerra Republicana – Acord Municipal (Junts-ERC-AM).

Sr. Josep Coll i Aceña

Vicepresident del Consell d’Administració. Grup Municipal Junts per Sant Quirze-Esquerra Republicana – Acord Municipal (Junts-ERC-AM).

Sra. Mònica Casamitjna Rosseló

Grup Municipal de Junts per Catalunya-Sant Quirze- Compromís Municipal (CM).

Sr. Xavier Aguilar Folch

Grup Municipal de Junts per Catalunya-Sant Quirze- Compromís Municipal (CM).

Sr. Francisco Marin Carmona

Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP).

Sr. David Garriga Comas

Grup Municipal Som Sant Quirze del Vallès – Ara Pacte Local (SOM SQV-ARA PL).

Sr. Javier Parcerisa Morta

Grup Municipal VOX (VOX).

Sra. Marta Baldrich Caselles

Grup Municipal Sant Quirze en Comu – Confluència (SQVEC-C).

Sr. Francisco Javier de Fuentes Guillen

Grup Municipal Partido Popular / Partit Popular (PP).

Sr. Pedro A. Gallego Cañizares

Secretari del Consell d’Administració

Gerència

Xavier Ludevid i Massana

Gerent