Organització Corporativa

Consell d'Administració

Tots els consellers i conselleres han estat nomenats pel Ple de l’Ajuntament, en funcions de Junta General, a través d’acord adoptat el dia 15 de juny de 2022 per un període de quatre anys, però amb un mandat no superior al del consistori actal i cessarà amb ell.
Data de constitució del C.A. 15 de juny de 2022

Sra. Elisabeth Oliveras i Jorba

Presidenta del Consell d’Administració- Grup Municipal Junts-ERC-AM.

Sra. Laura Flos Pérez

Grup Municipal Junts-ERC-AM

Sr. Josep Coll i Aceña

Vicepresident del Consell d’Administració. Grup Municipal Junts-ERC-AM

Sra. Elena Sabater Sanchez

Grup Municipal Junts-ERC-AM

Sr. David Caminal Caparrós

Grup Municipal Junts-ERC-AM

Sr. Pol Álvarez Martínez

Grup Municipal Junts-ERC-AM

Sra. Núria Gelabert Escuder

Grup Municipal JUNTS PER CATALUNYA

Sra. Marta Baldrich Caselles

Grup Municipal SQV EC

Sra. Miriam Casaramona Massana

Grup Municipal JUNTS PER CATALUNYA

Sr. Juan Antonio Pérez Garcia

Grup Municipal PSC-CP

Sra. Esther Martínez Martí

Grup Municipal Cs

Sr. Pedro A. Gallego Cañizares

Secretari del Consell d’Administració

Gerència

Xavier Ludevid i Massana

Gerent