Canviar les dades

  Per realitzar aquesta modificació necessitem les següents dades:

  * Número de contracte:

  * Nom i cognoms de la persona titular actual del contracte o raó social (en cas de persona jurídica):

  * DNI/NIF o permís de residència (en cas d'estrangers):

  Si us plau, ompli aquell camp on s’hagi de modificar alguna dada:

  Dades de correspondència:


  Número:


  Escala:


  Pis:


  Porta:


  Codi postal:


  Població:

  Altres dades:

  Telèfon de contacte: (preferiblement, que sigui un mòbil)

  * Vol rebre les factures de consum d’aigua per correu electrònic?
  No

  * Correu electrònic:

  En cas afirmatiu, recordi que, a partir d’aquesta sol·licitud, només rebrà la factura per mitjans electrònics i que si canvia d’adreça electrònica ens ho ha de notificar.

  * En quin idioma vol rebre la documentació? CatalàCastellà

  L’USUARI/A autoritza el tractament de les seves dades per a la comercialització d’altres serveis i activitats i per tal de poder-li remetre, per correu postal, per correu electrònic i per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, informació i publicitat sobre els esmentats serveis i activitats:

  L’informem que tractarem les seves dades amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud de modificació de les dades del contracte, i si ho autoritza per l’enviament de comunicacions comercials. El responsable del tractament és l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallés. La base jurídica que legitima el tractament és l’execució del contracte i consentiment de l’interessat. Per a exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació pot dirigir un escrit adjuntant el seu document d’identificació a l’adreça postal C/ Pintor Vila Puig, 49, baixos, 08192 Sant Quirze del Vallès, Barcelona o a l’adreça electrònica dpd@sqvaigua.cat. Per a més informació pot consultar la nostra Política de Privacitat.