Estatuts de la societat 100% municipal Serveis Municipals Sant Quirze SLU.

La societat 100% municipal Serveis Municipals Sant Quirze SLU. és l’encarregada de la prestació del servei municipal d’abastament i distribució d’aigua potable del municipi de Sant Quirze del Vallès, i es regeix pels seus estatuts.