Donar-se de baixa

  Per donar de baixa el subministrament necessitem que ens indiqui les següents dades:

  * Número de contracte:

  * Nom i cognoms de la persona titular actual del contracte o raó social (en cas de persona jurídica):

  * DNI/NIF o permís de residència del sol·licitant:

  * Lectura del comptador:

  * Data lectura:

  * Adreça de subministrament:


  * Número:


  Escala:


  Pis:


  Porta:


  * Codi postal:


  * Població:


  * Telèfon de contacte: (preferiblement, que sigui un mòbil)


  * Correu electrònic:


  * Nom i cognoms de la persona sol·licitant:


  * DNI/NIF o permís de residència del sol·licitant:

  * Per poder realitzar aquest tràmit necessitem una fotografia de la lectura del comptador a la data de la sol·licitud de baixa.

  A efectes pràctics el més fàcil és que ens enviï una fotografia del comptador per veure millor les dades.
  Adjunto el DNI o NIF i la imatge del comptador.

  * DNI o NIF del TITULAR PER LES DUES CARES i la imatge del comptador

  L’adjunto escanejada

  L’USUARI/A autoritza el tractament de les seves dades per a la comercialització d’altres serveis i activitats i per tal de poder-li remetre, per correu postal, per correu electrònic i per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, informació i publicitat sobre els esmentats serveis i activitats:

  L’informem que tractarem les seves dades amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud de baixa i si ho autoritza per l’enviament de comunicacions comercials. El responsable del tractament és l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallés. La base jurídica que legitima el tractament és l’execució del contracte i consentiment de l’interessat. Per a exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació pot dirigir un escrit adjuntant el seu document d’identificació a l’adreça postal C/ Pintor Vila Puig, 49, baixos, 08192 Sant Quirze del Vallès, Barcelona o a l’adreça electrònica dpd@sqvaigua.cat. Per a més informació pot consultar la nostra Política de Privacitat.