Ampliació de trams del cànon de l'aigua destinada a usos domèstics

Descripció

El cànon de l’aigua és un impost sobre el consum d’aigua que es calcula per trams, depenent del volum d’aigua consumida.

Amb aquesta ampliació s’afegiran:

  • 3 m3 al mes per persona, als límits de consum d’aigua establerts pel 1r tram,
  • 2 m3 al mes per persona, als límits de consum d’aigua establerts pel 2n tram o,
  • 1 m3 al mes per persona, als límits de consum d’aigua establerts pel 3r tram,

d’acord amb la taula següent :

Persones per habitatge
1r TRAM
2n TRAM
3r TRAM
4r TRAM
0-3
Fins a 9 m3
De 10 a 15 m3
De 16 a 18 m3
Més de 18 m3
4
Fins a 12 m3
De 13 a 20 m3
De 21 a 24 m3
Més de 24 m3
5
Fins a 15 m3
De 16 a 25 m3
De 26 a 30 m3
Més de 30 m3
6
Fins a 18 m3
De 19 a 30 m3
De 31 a 36 m3
Més de 36 m3
7
Fins a 21 m3
De 22 a 35 m3
De 36 a 42 m3
Més de 42 m3
n
Fins a 3n m3
De 3n+1 a 5n m3
De 5n+1 a 6n m3
Més de 6n m3

Per comunicar canvis de dades caldrà fer una nova sol·licitud.

Qui ho pot demanar?

  • Famílies o unitats de convivència de 4 o més membres.
  • Unitats familiars amb persones amb grau de disminució superior al 75%, que computaran com a dues persones.

Requisits previs

Els sol·licitants han de ser persones físiques titulars d’un contracte domèstic de subministrament d’aigua (només a l’habitatge on estan empadronats) o titular d’una captació de l’aigua.

Documents que cal aportar

En el cas de no autoritzar a la consulta de dades als organismes competents:

  • Certificat o volant de convivència

En el cas de persones amb grau de disminució:

  • Resolució del grau de disminució de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials

Antelació amb què cal demanar

Es pot sol·licitar en qualsevol moment.

On es demana (Presencial)

Atenció presencial mitjançant cita prèvia

C/ Pintor Vila Puig, 49, baixos
08192, Sant Quirze del Vallès

Horaris d’atenció:

Matins: dilluns a divendres de 10 a 15 h.
Tardes: dimarts i dijous de 15.30 a 18 h.

Telèfon de contacte: 931.188.893
contacte@sqvaigua.cat

On es demana (En línia)

En el mateix moment de la transmissió, el sol·licitant rebrà un codi de petició. En el màxim de tres dies, la petició es codificarà també en el registre general de l’Agència, i el sol·licitant rebrà un correu electrònic indicant la data i el número de registre.

Accepteu el certificat en cas que el vostre navegador us sol·liciti si confieu en l’emissor.

El nom dels arxius adjunts no poden contenir accents, ni espais ni símbols.

Cost

Gratuït