Rebre informació per correu electrònic i SMS

  Per a poder rebre les factures en format PDF i avisos relacionats amb el servei (possibles fuites, avaries en el comptador, talls del servei, etc.) per correu electrònic i/o SMS, indiqui les dades següents:

  * Número de contracte:


  * Nom i cognoms de la persona titular actual del contracte o raó social (en cas de persona jurídica):


  * DNI/NIF o permís de residència (en cas d´estrangers):


  * Mòbil de contacte:


  * Correu electrònic:

  En cas de ja disposar de la seva adreça electrònica per al servei de la e-factura, l'adreça que ara ens facilita no pot ser una altra diferent.

  * Nom i cognoms de la persona sol·licitant:

  Aquesta sol·licitud, comportarà que vostè rebrà la informació i les factures via correu electrònic i/o SMS i li recordem que ens ha de notificar qualsevol canvi de la seva adreça electrònica i/o número de mòbil.

  L’USUARI/A autoritza el tractament de les seves dades per a la comercialització d’altres serveis i activitats i per tal de poder-li remetre, per correu postal, per correu electrònic i per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, informació i publicitat sobre els esmentats serveis i activitats:

  L’informem que tractarem les seves dades amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud de petició per rebre avisos per correu i/o SMS relacionats amb el servei, i si ho autoritza per l’enviament de comunicacions comercials. El responsable del tractament és l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallés. La base jurídica que legitima el tractament és l’execució del contracte i consentiment de l’interessat. Per a exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació pot dirigir un escrit adjuntant el seu document d’identificació a l’adreça postal C/ Pintor Vila Puig, 49, baixos, 08192 Sant Quirze del Vallès, Barcelona o a l’adreça electrònica dpd@sqvaigua.cat. Per a més informació pot consultar la nostra Política de Privacitat.